Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о допуни Одлуке о израчунавању капитала банака Службени гласник РС број 120/21 Преузми
Одлука о измјени и допуни Одлуке о израчунавању капитала банака Службени гласник РС број 114/20 Преузми
Инструкција за примјену појединих одредаба Одлуке о израчунавању капитала банака Датум објаве: 30.03.2020 Преузми
Прилог 4 Одлуке о израчунавању капитала банака Датум измјене: 04.10.2021 Преузми
Одлука о измјени и допуни Одлуке о извјештавању о адекватности капитала банке Службени гласник РС број 48/19 Преузми
Одлука о измјени и допуни Одлуке о израчунавању капитала банака Службени гласник РС број 48/19 Преузми
Taбeлa зa рaспoрeђивaњe кредитних процјена ECAI у степене кредитног квалитета зa пoтрeбe члaнa 69. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнaкa Датум објаве: 08.01.2020 Преузми
Одлука о извјештавању о адекватности капитала банке Службени гласник РС број 116/17 Преузми
Упутство за попуњавање извјештајних образаца за капитал, укупан пондерисани ризик и финансијску полугу Датум објаве: 20.12.2017 Преузми
Одлука о измјени Одлуке о израчунавању капитала банака Службени гласник РС број 114/17 Преузми
Одлука о израчунавању капитала банака Службени гласник РС број 74/17 Преузми