Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о управљању ризиком ликвидности банака Службени гласник РС број 79/20 Преузми
Упутство за примјену одредаба Одлуке о управљању ризиком ликвидности банака које се односе на израчунавање коефицијента покрића ликвидности Датум објаве: 30.01.2019 Преузми
Упутство за попуњавање извјештајних образаца за ликвидносну покривеност Датум објаве: 30.01.2019 Преузми
Прилог (извјештајни LCR COREP обрасци) Датум објаве: 30.01.2019 Преузми
Упутство о стављању ван снаге Упутства за примјену одредаба одлуке о управљању ризиком ликвидности које се односе на израчунавање коефицијента покрића ликвидности број Д-2/19 Датум објаве: 31.08.2020 Преузми
Упутство за извјештавање о коефицијенту покрића ликвидности Службени гласник РС број 86/20 Преузми