Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Европска Комисија објавила Одлуку о потврђивању еквиваленције надзорног и регулаторног оквира у Босни и Херцеговини

04.10.2021. год.

Као што је најављено у Саопштењу за јавност од 15.09.2021. године,  Европска Комисија (ЕК) је дана 1.10.2021. године донијела одлуку којом се потврђује еквиваленција надзорног и регулаторног оквира у Босни и Херцеговини у односу на Уредбу (ЕU) број 575/2013 Европског парламента и вијећа о бонитетним захтјевима за кредитне институције и инвестициона друштва и о измјени Уредбе (ЕU) бр. 648/2012 (CRR) и Директиву број 2013/36/EU 2013 Европског парламента и Вијећа о приступању дјелатности кредитних институција и бонитетном надзору над кредитним институцијама и инвестиционим друштвима (CRD).

Одлука ступа на снагу двадесетог дана од дана објаве у Службеном листу Европске Уније, односно 24.10.2021. године. У контексту тренутних прилика и потреба за побољшањем економског статуса Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, посљедња одлука ЕК представља најзначајнији догађај у 2021. години у области економије, банкарства и финансија. Проведбена одлука Европске Комисије представља достизање стратешког циља Агенције за банкарство Републике Српске који има велику важност за Републику Српску, односно Босну и Херцеговину, банкарски систем, економију и грађане.

Агенција за банкарство Републике Српске