Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Европски надзорни органи упозоравају на ризике виртуелних валута

16.02.2018. год.

Европски надзорни органи (ESAs), односно Европски надзорни орган за хартије од вриједности и тржиште капитала (ESMA), Европски надзорни орган за банкарство (EBA) и Европски надзорни орган за осигурање и пензијe (EIOPA) дана 12.02.2018. године издали су саопштење са упозорењем потрошачима у Европској унији у вези ризика улагања и трговања тзв. виртуелним валутама (digital currencies; crypto currencies). Европски надзорни органи су упозорили потрошаче да је улагање у виртуелне валуте веома ризично и да трговање овим валутама, као ни пословни  субјекти путем којих се тргује или који издају овакве валуте, нису регулисани прописима Европске уније и над њима се не врши службени надзор. 

Упозорењем је изражена забринутост због растућег броја потрошача који купују виртуелне валуте несвјесни ризика којима су на тај начин изложени. Виртуелне валуте, попут валуте Bitcoin, подложне су екстремним цјеновним промјенама и показују знакове стварања цјеновног шпекулативног “балона“ због чега би купци ових валута требали бити свјесни да, у трговању овом врстом имовине, постоји и велики ризик да изгубе значајан дио инвестираног новца, а можда и све. Као остали значајни разици којима су изложени купци виртуелних валута наводе се и нетранспарентност процеса формирања цијена, прекиди и потешкоће у раду берзи и платформи у којима се одвија трговање, непоузданост информација о валутама и трговању, мањак ликвидности и други ризици.

Потпуни текст саопштења на енглеском језику можете прочитати овдје.