Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Обавјештење за кориснике кредита

19.09.2018. год.

КРЕДИТИ СА УГОВОРЕНОМ ПРОМЈЕЊИВОМ КАМАТНОМ СТОПОМ ИЛИ КРЕДИТИ СА ФИКСНОМ КАМАТНОМ СТОПОМ

а)  Кредити са уговореном промјењивом каматном стопом

·  Иницијално уговорене каматне стопе су ниже у односу на исте за кредите са уговореном фиксном каматном стопом

· У периоду отплате кредита постоји ризик од раста каматне стопе који је већи што је дужи рок отплате

· Каматна стопа се мијења са промјеном референтне вриједности (најчешће је то EURIBOR који је у овом тренутку на историјском минимуму)

 

б) Кредити са уговореном фиксном каматном стопом

· Иницијално уговорене каматне стопе су нешто више у односу на исте за кредите са уговореном промјењивом каматном стопом

· Каматне стопе су непромјењиве током периода отплате кредита и нема ризика од раста каматне стопе без обзира на дешавања на финансијским тржиштима