Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Агенција потписала Меморандум о разумијевању са Европском централном банком

19.12.2018. год.

Директор Раде Растока, у име Агенције за банкарство Републике Српске, те предсједница и потпредсједница Надзорног одбора, Daniele Nouy и Sabine Alice Lautenschlager, у име Јединственог механизма супервизије Европске централне банке, потписали су Меморандум о  разумијевању са циљем успостављања сарадње и механизма размјене информација између институција потписника. Таква сарадња ће допринијети промовисању интегритета, стабилности и ефикасности банака над којима се врши надзор, односно обезбиједити ефикасну размјену података и информација између надзорних институција у мјери у којој је то законски дозвољено. Меморандум је резултат преговора и процеса усклађивања регулативе у Републици Српској са регулативом Европске уније.

Односи са јавношћу