Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Програм подршке централним банкама и тијелима надлежним за надзор банака

26.03.2019. год.

Број: 01-105-513/19

Њемачка централна банка (Bundesbank) и Европска комисија, заједно са 17 централних банака Европског система централних банака (ESCB), покренуле су програм финансиран од стране Европске уније са циљем подршке централним банкама и тијелима надлежним за надзор банака из земаља које имају статус кандидата и статус земаља потенцијалних кандидата из западног Балкана.

Њемачка централна банка, заједно са 17 националних централних банака Европског система централних банака (ESCB) и Европском централном Банком (ECB), данас је покренула програм финансиран од стране Европске уније, а у корист земаља западног Балкана, укључујући Агенцију за банкарство Републике Српске, Агенцију за банкарство Федерације Босне и Херцеговине и Централну банку Босне и Херцеговине.

Циљ овог програма је даље јачање институционалних капацитета институција крајњих корисника, посебно путем даљег јачања њихових алата за спровођење анализа и доношење политика, те преносом најбољих међународних пракси и европских стандарда у њихове националне праксе. Европска унија додијелила је средства за програм у износу од два милиона евра из средстава Инструмента претприступне подршке (IPA II).

Приликом првог састанка Управног одбора програма, а који је одржан данас у просторијама Народне банке Аустрије, програм менаџер из Њемачкe централнe банкe, гдин Martin Dinkelbor, је истакао: „Са овом заједничком иницијативом, заједница централних банака у Европској унији спремна је да пружи подршку нашим колегама у западном Балкану у њиховим настојањима да уведу највише стандарде, а у корист својих земаља и грађана.“ Гђа Doris Ritzberger-Grünwald, директор Одјељења за економску анализу и истраживање при Народној банци Аустрије, истакла је значај регионалног програма за стални и просперитетан економски развој региона. Поред тога, она је поздравила колаборативни приступ 18 националних централних банака и ECB-а који су умногоме допринијели овом програму. Гдин Andreas Papadopoulos, савјетник у Економском управљању при Генералноj дирекцији Европске комисије за политику сусједства и преговоре о проширењу, истакао је сљедеће: „Циљ програма је унапређење економског управљања у западном Балкану, те гледано на дужи временски период, подршка њиховим институцијама за потенцијално чланство у Европску унију, односно ESCB у конкретном случају.”

У наредна 24 мјесеца, Њемачкa централнa банкa, заједно са 17 националних централних банака учесница и уз подршку ECB-а, организоваће интензиван регионални програм обуке на тему кључних питања централног банкарства и супервизије, а који ће се састојати од 20 обука са капацитетом до 360 мјеста за учеснике обуке. Програм обуке ће се фокусирати посебно на области супервизије банака, финансијске стабилности, заштите корисника финансијских услуга и финансијске инклузије, опоравка и реструктурирања, монетарних политика, платних система, статистике, усклађивања и интеграције са Европском унијом, политика управљања, рачуноводства и интерне ревизије, гдје ће обуке водити стручњаци из националних централних банака из ESCB-а и ECB-а. Такође, биће одржане и двије радионице из области рјешавања неквалитетних кредита и питања управљања, а намијењене доносиоцима одлука. На крају, али не мање важно, поред регионалних обука, програм ће финансирати имплементацију посебних билатералних мјера које ће бити дефинисане током састанака Управног одбора наведеног програма.

Програм је имплементиран од стране Њемачкe централне банке, у партнерству са Народном банком Белгије, Народном банком Бугарске, Народном банком Чешке, Банком Грчке, Банком Шпаније, Банком Француске, Хрватском народном Банком, Банком Италије, Банком Литваније, Народном банком Мађарске, Банком Холандије, Народном банком Аустрије, Народном банком Пољске, Банком Португала, Народном банком Румуније, Банком Словеније и Народном банком Словачке. ECB ће такође дати свој допринос при имплементацији овог пројекта.

                                                                            Односи са јавношћу