Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење за јавност везано за продужење рока за подношење захтјева за одобрење посебних мјера

12.03.2021. год.

Број: 01-466/21

Датум, 12.03.2021. године

ПРЕДМЕТ: Саопштење за јавност везано за продужење рока за подношење захтјева за одобрење посебних мјера

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију и мјере које надлежни органи и институције Репубике Српске доносе са циљем заштите од продубљивања здравствене и социо-економске кризе, Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција), у оквиру својих надлежности, данас је усвојио Измјене Одлуке о привременим мјерама банака за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19, као и Одлуке о привременим мјерама микрокредитним организацијама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19. Усвајањем наведених Измјена омогућава се продужење рокова за подношење захтјева за одобрење посебних мјера клијентима банака и микрокредитних организација чији су приходи, односно извори за отплату и даље смањени као посљедица утицаја пандемије, а чиме је отежано, онемогућено или ће бити онемогућено њихово измиривање обавеза према банкама/микрокредитним организацијама.

Циљ наведених Измјена је, прије свега пружити могућност клијентима банака и микрокредитних организација који се суочавају са негативним економским посљедицама да подносе захтјеве за посебним мјерама и током 2021. године, при чему се мјерa мораторијума може одобрити са трајањем до 30.06.2021. године, а мјера грејс периода до 31.12.2021. године.

Предметне Одлуке ступиће на снагу осам дана након њихове објаве у Службеном гласнику Републике Српске.

 

Односи са јавношћу,

Агенција за банкарство Републике Српске