Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

„Бобар банка” а.д. Бијељина - у стечају (стечај отворен 24.1.2017. год. по Рјешењу Окружног привредног суда у Бијељини, број: 59 0 Ст 030145 16 Ст 2 )

Адреса: Његошева 1, Бијељина

Предсједник управе: Душанка Новаковић (стечајни управник)

Телефон: 055/233-300

Факс: +387 55 233 300

Е-пошта: office@bobarbanka.com

Веб сајт: http://www.bobarbanka.com