Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Обавјештење о продаји путничког моторног возила

23.10.2023. год.

Број: 08-1983-4/23

Дана, 23.10.2023.

 

Агенција за банкарство Републике Српске, Бања Лука, Улица владике Платона 1/А, Комисија за продају основног средства - путничког моторног возила, објављује

ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

Агенција за банкарство Републике Српске врши продају основног средства - путничког моторног возила. Све информације о предмету продаје, времену и мјесту продаје, начину и времену пријављивања, депозиту и свим осталим елементима продаје наведени су у Правилима о поступку јавног надметања - лицитације за продају основног средства - путничког моторног возила, која се налазе се на интернет страници Агенције за банкарство Републике Српске: www.abrs.ba.