Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Агенција за банкарство Републике Српске потписала Меморандум о разумијевању са Централном банком Руске Федерације

06.03.2020. год.

Директор Раде Растока, у име Агенције за банкарство Републике Српске, Јасмин Махмузић, директор Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине и Dmitry Tulin први вице-гувернер Централне банке Федерације Русије, потписали су данас Меморандум о разумијевању.

Циљ Меморандума је успостављање ефикасније сарадње и механизма размјене информација између агенција за банкарство и Централне банке Федерације Русије, у обиму дозвољеном законом, a које су потребне за спровођење надлежности институција потписница. Потписивање Меморандума доприноси јачању поузданости и стабилности банкарских сектора у земљама потписницама, те промовисању интегритета, стабилности и ефикасности надзираних банака.

Овим Меморандумом такође се испуњавају препоруке издате од стране Базелског Комитета, а везано за принципе консолидованог и свеобухватног надзора и сарадњу између институција надлежних за надзор банака, као и Међународни стандарди спречавања прања новца и финансирања и ширења терористичких активности (FATF препоруке).

Односи са јавношћу