Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Финансијска едукација грађана:  Шта требам знати о платним картицама?


Платна картица је инструмент безготовинског плаћања која вам омогућава плаћање роба и услуга, као и подизање готовине.

Зашто …

бржи начин приступа новцу од одласка у банку, расположивост средстава на рачуну 24 сата дневно, већа сигурност у случају евентуалног губитка него у случају ношења готовине, плаћање у иностранству, плаћање и кад немате довољно новца на рачуну …


Које картице банке нуде …

Дебитне картице - омогућавају вам плаћање робе и услуга или подизање готовине до износа расположивих средстава које имате на вашем рачуну (укључујући и дозвољени минус у неким банкама).

Кредитне картице -омогућавају вам одложено плаћање робе и услуга, као и подизање готовине до одређеног лимита, који је дефинисан претходно закљученим уговором с банком. Током периода кориштења ових средстава вама као кориснику се наплаћује камата у складу с уговором. 

Најпопуларније су тзв. revolving кредитне картице. То су картице по којима плаћате уговорени проценат искоришћеног кредита једном мјесечно. Дио дуга који не измирите преноси се у наредни мјесец и на то задужење плаћате камату дефинисану уговором.

Prepaid картице - картице са унапријед уплаћеним одређеним износом, који касније можете користити за плаћања, подизање готовине на банкомату и плаћања на интернету.

 
Издавање картице 

Захтјев за издавање картице можете узети у банци или наћи на интернет страници банке. Општа правила издавања и коришћења платних картица можете наћи на интернет страници банке или у самој банци.

По пријему картице дужни сте да је потпишете. Непотписана картица је неважећа.

Картица важи до посљедњег дана мјесеца назначеног на картици. Уколико не откажете коришћење картице, банка ће вам аутоматски обновити картицу са новим роком важења.

Банка вам уручује ПИН (лични идентификациони број). Ваша обавеза је да га држите у тајности. 

Није препоручљиво ПИН држати уз картицу. 

 
Коришћење картице

Картицу можете користити на свим продајним мјестима, банкоматима и шалтерима банака која имају знак ваше картице.


Плаћање картицом на продајном мјесту 

 • картицу предајете трговцу који је провлачи кроз ПОС терминал и уноси износ трансакције, након чега може бити затражено да унесете ваш ПИН. Прије уноса провјерите на екрану износ рачуна, а унос ПИН-а заклоните руком. Након одобрења трансакције, штампа се рачун у 2 примјерка (тзв. слип). Један примјерак задржава трговац, док други примјерак узимате ви и чувате га за потребе евентуалне рекламације (уколико дође до неслагања трансакција из извода са обављеним куповинама). У случају да трансакцију нисте потврдили уносом ПИН-а трговац ће затражити да потпишете слип на исти начин како сте се потписали на картици
 • трговац може затражити ваш идентификациони документ са сликом
 • не дозволите да се картица код плаћања односи ван вашег видокруга


Подизање готовине

Подизање готовине на шалтеру је идентично као код куповине, с тим што службенику банке који вам исплаћује новац обавезно дајете на увид ваш идентификациони документ са сликом.


Подизање готовине на банкомату

 • убаците картицу у банкомат (на начин приказан на екрану банкомата)
 • слиједите упутства са екрана
 • изаберите опцију исплата
 • унесите ваш ПИН (док уносите заклоните тастатуру руком)
 • изаберите тастер поред жељеног износа или га укуцајте на опцији други износ
 • Уколико имате довољно средстава на вашем рачуну, банкомат исплаћује готовину и штампа потврду о обављеној трансакцији. Ову потврду чувајте ради контроле са вашим изводом из банке.

Банкомат ће задржати картицу 

 • ако сте унијели погрешан ПИН три пута узастопно
 • ако је блокирана
 • ако нисте узели своју картицу на вријеме након што ју је банкомат вратио
 • ако је истекао рок важења картице, у том случају одмах обавијестите вашу банку

Подизање готовине на банкоматима и шалтерима других банака у земљи и иностранству повлачи за собом накнаде за које се корисник задужује уз износ трансакције. Обавезно погледајте обавјештења банке о накнадама, курс који банка примјењује при конверзији трансакција насталих у иностранству, валуту задужења и евентуалну провизију која се наплаћује код конверзије. 


Безбједност

 • картицу чувајте одвојено од осталих средстава плаћања и редовно провјеравајте њену присутност
 • захтјевајте да се сви поступци с вашом картицом на продајном мјесту обављају у вашем присуству
 • корисник сноси сав ризик за неовлаштено кориштење картице, зато се придржавајте сигуроносних мјера при употреби картице ( нпр. картица мора бити потписана, откривање ПИН-а, давање картице другој особи на кориштење)
 • уколико изгубите или вам украду картицу, одмах обавијестите банку која вам је издала картицу. Банка је у обавези да одмах блокира картицу. Уколико накнадно порнађете картицу која је пријављена као украдена/изгубљена не смијете је користити. Вратите је банци која је издала картицу


Назив банке

Број телефона за блокаду картице

Addiko a.d. Banja Luka
24 сата дневно: 051 951 000
NLB banka a.d. Banja Luka
24 сата дневно: 051 242 171

Sberbank a.d. Banja Luka

од 08-16 часова:  051 241 124  или  051 241 156, од 16 часова0800 59 999 или +381 11 308 2300

Komercijalna banka a.d. Banja Luka
24 часа дневно: +381 11 207 11 25
Nova banka a.d. Banja Luka
24 часа дневно: 051 333 350  или  0800 500 11
UniCredit Bank a.d. Banja Luka

080 051 051 за позиве из иностранства: +387 51 246 604

Pavlović International Bank a.d. Bijeljina
24 часа дневно: 055 208 132

MF banka a.d. Banja Luka

од 08-16 часова: 051 240 309 или од 16часова: +381 11 40 43 123


Банке из Федерације Босне и Херцеговине које имају организационе дијелове у Републици Српској

Назив банке

Број телефона за блокаду картице

Raiffeisen Bank dd BH
24 часа дневно: +387 33 755 030
ProCredit Bank Sarajevo
24 часа дневно: +387 33 250 976
Intesa Sanpaolo Banka dd BiH Sarajevo
24 часа дневно:+387 33 497 657
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
oд 08-16 часова: +387 33 252 243 или +387 33 252 244, дежурни тел.:+387 61 181 832
Sparkasse Bank dd BH Sarajevo
24 часа дневно: +387 33 280 300 или +387 33 958 500
UniCredit Bank dd  Mostar 
24 часа дневно: +387 36 312 695или  080081 051
Bosna Bank International d.d. Sarajevo
24 часа дневно: +387 33 652 888 или 080 020 020


Корисни савјети

Прије подношења захтјева за издавање картице распитајте се о провизијама, односно накнадама које банке наплаћују за издавање и кориштење платних картица.

За куповину путем интернета користите препаид картице.

Редовно провјеравајте стање на вашем рачуну.

Запамтите свој ПИН и никада га не носите са собом.

Запишите број корисничког сервиса (који се налази на полеђини картице) за пријаву крађе ако до ње дође.