Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку пружања здравствених услуга за запослене у Агенцији за банкарство РС 22.04.2015. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку пуног каско осигурања са ризиком од крађе без франшиза за службена возила Агенције за банкарство РС 22.04.2015. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку за реинжењеринг WEB презентације Агенције за банкарство РС 22.04.2015. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку моторног горива за службена возила Агенције за банкарство РС 17.03.2015. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за вршење услуга чишћења, одржавања хигијене и опслуживања кафе кухиње Агенције за банкарство РС 26.02.2015. Преузми
План јавних набавки Агенције за банкарство Републике Српске за 2015. годину 31.12.2014. Преузми