Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Oдговори на примједбе, коментаре и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацрту Смјерницa за управљање климатским ризицима и ризицима повезаним са животном средином Датум објаве: 26.10.2023 Преузми
Oдговори на примједбе, коментаре и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацрту Одлуке о подацима и информацијама које се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажуирања плана реструктурирања банке и банкарске групе Датум објаве: 31.07.2023 Преузми
Oдговори на примједбе, коментаре и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацрту Одлукe о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Датум објаве: 17.05.2023 Преузми
Oдговори на примједбе, коментаре и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацрту Одлуке о допунама одлуке о минималним стандардима за документовање кредитних активности банака Датум објаве: 17.05.2023 Преузми
Oдговори на примједбе, коментаре и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацрту Одлуке о измјени и допуни Одлуке о систему управљања у банци Датум објаве: 17.05.2023 Преузми
Одговори уз Одлуку о привременим мјерама за ограничавање изложености Датум објаве: 17.05.2023 Преузми
Одговори уз Одлуку о управљању екстернализацијом Датум објаве: 28.04.2022 Преузми
Одговори уз Одлуку о облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Датум објаве: 20.04.2022. Преузми
Одговори уз Упутство за процјену вриједности колатерала Датум објаве: 29.03.2022 Преузми
Одговори уз Одлуку о систему управљања у банци Датум објаве: 11.11.2021 Преузми
Одговори уз Одлуку о управљању ризиком ликвидности Датум објаве: 17.08.2021 Преузми
Одговори уз Одлуку о израчунавању капитала банака Датум објаве: 17.08.2021 Преузми
Одговори уз Одлуку o привременим мјерама банкама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем „COVID-19“ Датум објаве: 25.09.2020 Преузми
Одговори на примједбе, коментаре и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацрту Упутства за процјену вриједности колатерала Датум објаве: 03.08.2020 Преузми
Одговори уз Одлуку о минималним стандардима активности банака на спречавању прања новца и финансирања терористичких активности Датум објаве: 28.07.2020. Преузми
Одговори уз Упутство за попуњавање извјештајних образаца за капитал, укупан пондерисани ризик и финансијску полугу Датум објаве: 09.06.2020 Преузми
Одговори уз Закон о банкама Републике српске Датум објаве: 30.04.2020 Преузми
Одговор уз Одлуку о великим изложеностима Датум објаве: 30.04.2020 Преузми
Одговори уз Упутство о класификацији и вредновању финансијске активе Датум објаве: 05.03.2020 Преузми
Одговори уз Одлуку о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Датум објаве: 21.02.2020 Преузми
  • 1
  • 2