Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одговори уз Упутство за процјену вриједности колатерала Датум објаве: 26.08.2021 Преузми
Одговори уз Одлуку о израчунавању капитала банака Датум објаве: 17.08.2021 Преузми
Одговори уз Одлуку о управљању ризиком ликвидности Датум објаве: 17.08.2021 Преузми
Одговор уз Одлуку о управљању екстернализацијом Датум објаве: 05.03.2021 Преузми
Одговори уз Одлуку o привременим мјерама банкама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем „COVID-19“ Датум објаве: 25.09.2020 Преузми
Одговори на примједбе, коментаре и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацрту Упутства за процјену вриједности колатерала Датум објаве: 03.08.2020 Преузми
Одговори уз Одлуку о минималним стандардима активности банака на спречавању прања новца и финансирања терористичких активности Датум објаве: 28.07.2020. Преузми
Одговори уз Упутство за попуњавање извјештајних образаца за капитал, укупан пондерисани ризик и финансијску полугу Датум објаве: 09.06.2020 Преузми
Одговори уз Одлуку о облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Датум објаве: 12.05.2020. Преузми
Одговори уз Закон о банкама Републике српске Датум објаве: 30.04.2020 Преузми
Одговор уз Одлуку о великим изложеностима Датум објаве: 30.04.2020 Преузми
Одговори уз Упутство о класификацији и вредновању финансијске активе Датум објаве: 05.03.2020 Преузми
Одговори уз Одлуку о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Датум објаве: 21.02.2020 Преузми
Одговори уз Упутство о начину попуњавања извјештаја за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе Датум објаве: 20.08.2019 Преузми
Одговор уз Одлуку о укључивању посебних услова за уговарање дугорочних ненамјенских и замјенских кредита физичким лицима у систем управљања ризицима у банци Датум објаве: 03.05.2019. Преузми
Одговори на примједбе и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацрту Упутства за попуњавање образаца уз Одлуку о објављивању података и информација банке Датум објаве: 15.04.2019 Преузми
Одговори уз Упутство за попуњавање извјештајних образаца за ликвидносну покривеност Датум објаве: 11.04.2019 Преузми
Одговори уз Одлуку o условима пријевремене отплате кредита физичких лица који нису намијењени њиховој пословној или другој комерцијалној дјелатности Датум објаве: 14.11.2018. Преузми
Одговори уз Одлуку о пословању банака са лицима у посебном односу са банком Датум објаве: 02.08.2018 Преузми
Одговор уз Одлуку о купопродаји пласмана банака Датум објаве: 02.08.2018 Преузми
  • 1
  • 2