Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одлука о стављању ван снаге Одлуке о минималним условима за издавање дозволе за обављање унутрашњег платног промета филијалама банака са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине Службени гласник РС број 117/17 Преузми
Одлука о минималним условима за издавање дозволе за обављање унутрашњег платног промета филијалама банка са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине Службени гласник РС број 68/01 Преузми