Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Нацрти Методологије надзорног тестирања отпорности на стрес (НТОС), образаца и Упутства за попуњавање образаца уз Методологију НТОС Датум објаве: 01.04.2018 Преузми
Нацрт Одлуке о поступку интерне процјене адекватности ликвидности у банци (ILAAP) Датум објаве: 31.12.2018 Преузми
Очитовање на примједбе и приједлоге достављене у оквиру јавне расправе о нацртима Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака и Упутства за класификацију и вредновање финансијске активе Датум објаве: 05.04.2019 Преузми
Приједлог упутства за класификацију и вредновање финансијске активе Датум објаве: 05.04.2019 Преузми
Приједлог Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Датум објаве: 05.04.2019 Преузми