Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Нацрт Одлуке о поступку интерне процјене адекватности ликвидности у банци (ILAAP) Датум објаве: 31.12.2018 Преузми
Студија квантитативног утицаја примјене захтјева Агенције у вези са утвђивањем очекиваних кредитних губитака (упутство и обрасци) Датум објаве: 07.11.2018. Преузми
Преднацрт упутства за класификацију и вредновање финансијске активе Датум објаве: 07.11.2018 Преузми
Преднацрт Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Датум објаве: 07.11.2018. Преузми
Примјери уз упутство за попуњавање извјештајних образаца за ликвидносну покривеност Датум објаве: 16.10.2018. Преузми
Прилог (извјештајни LCR COREP обрасци) Датум објаве: 16.10.2018. Преузми
Нацрт упутства за попуњавање извјештајних образаца за ликвидносну покривеност Датум објаве: 16.10.2018 Преузми
Нацрт упутства за примјену одредаба Одлуке о управљању ризиком ликвидности банака које се односе на израчунавање коефицијента покрића ликвидности Датум објаве: 16.10.2018 Преузми