Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Нацрт Упутства за попуњавање образаца уз Одлуку о објављивању података и информација банке Датум објаве: 19.03.2019. Преузми
Нацрт Одлуке о поступку интерне процјене адекватности ликвидности у банци (ILAAP) Датум објаве: 31.12.2018 Преузми
Студија квантитативног утицаја примјене захтјева Агенције у вези са утвђивањем очекиваних кредитних губитака (упутство и обрасци) Датум објаве: 07.11.2018. Преузми
Преднацрт упутства за класификацију и вредновање финансијске активе Датум објаве: 07.11.2018 Преузми
Преднацрт Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Датум објаве: 07.11.2018. Преузми