Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одлука о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Службени гласник РС број 48/19 Преузми
Упутство за класификацију и вредновање финансијске активе Датум објаве: 12.06.2019 Преузми
Одлука о измјени Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Службени гласник РС број 109/19 Преузми
Упутство за процјену вриједности колатерала Службени гласник РС број 77/20 Преузми
Измјена упутства за класификацију и вредновање финансијске активе Датум објаве: 19.08.2020 Преузми
Одлука о измјени Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Службени гласник РС број 73/21 Преузми
Измјена Упутства за процјену вриједности колатерала Службени гласник РС број 25/22 Преузми
Одлука о допунама Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Службени гласник РС број 35/23 Преузми
Упутство за израду и праћење стратегије за поступање са неквалитетним изложеностима Датум објаве: 27.07.2023 Преузми
Прилог уз Упутство за израду и праћење стратегије за поступање са неквалитетним изложеностима Датум објаве: 27.07.2023 Преузми
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака Службени гласник РС број 101/23 Преузми