Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.године Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године Преузми
Накнаде и провизије за услуге у пословању са становништвом на дан 31.12.2019. године Преузми
Накнаде и провизије за услуге у пословању са становништвом на дан 30.09.2020. године Преузми
Важећи услови кредитирања становништва у банкама на дан 30.09.2020. године Преузми