Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одлука о висини и начину формирања резерви за покриће кредитних губитака микрокредитних организација Службени гласник РС број 03/07 Преузми
Упутство за књиговодствено евидентирање резервисања и других потраживања 15.12.2009 Преузми
Измјена Упутства за књиговодствено евидентирање резервисања и других потраживања, те извјештајно приказивање разлика по МРс и одлукама Агенције за банкарство Републике Српске 03/2011 Преузми