Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Упутство за попуњавање образаца за СПН и ФТА за даваоце лизинга 21.01.2013 Преузми
Измјене и допуне Oдлуке о облику и садржају извјештаја које даваоци лизинга достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Службени гласник РС број 123/12 Преузми
Измјене и допуне Oдлуке о облику и садржају извјештаја које даваоци лизинга достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Службени гласник РС број 126/10 Преузми
Упутство о за израду извјештаја о пондерисаним номиналним и ефективним стопама лизинг накнаде по основу финансијског лизинга 16.06.2008 Преузми
Одлука о облику и садржају извјештаја које даваоци лизинга достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Службени гласник РС број 100/07 Преузми