Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Омбудсман у Агенцији за банкарство Републике Српске врши пријем странака:

              - уторком, 09:00-12:00 часова,

              - четвртком, 09:00-12:00 часова.

Адреса:    Агенција за банкарство Републике Српске
                  Владике Платона 1/А
                  78 000 Бања Лука
                  Република Српска

Електронска адреса: info@abrs.ba

Телефон:  +387 51/ 224-079, 220-068

 Факс:        051/ 218-029