Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.године

Датум: 14.07.2022. год.

( Ћирилица )

( English )