Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о условима за укључење формираних резерви за кредитне губитке у редовни основни капитал банке

Датум: 24.12.2018. год.

( Ћирилица )