Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одговори уз Упутство за попуњавање извјештајних образаца за капитал, укупан пондерисани ризик и финансијску полугу

Датум: 26.06.2019. год.

( Ћирилица )

( English )