Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

„Банка Српске” а.д. Бања Лука - у стечају (стечај отворен 4.4.2017. год. по Рјешењу Окружног привредног суда у Бањој Луци број: 57 0 Ст 121495 17 Ст)

Адреса: Алеја Светог Саве 61, Бања Лука

Предсједник управе: Горан Радивојац (стечајни управник)

Телефон: 051/245-000

Факс: 051/245-145

Е-пошта: contact@bankasrpske.ba

Веб сајт: http://www.bankasrpske.ba

Свифт: BALVBA22