Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одлука о избору понуђача за набавку канцеларијске рачунарске опреме 16.03.2023 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку лиценци Агенције за банкарство РС 20.02.2023 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку Провјера рањивости информационог система Агенције за банкарство РС 17.02.2023 Преузми
Одлука о избору понуђача за јавну робе Проширење дисковне структуре (серверска инфраструктура) Агенције за банкарство РС 13.02.2023 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку за вршење услуга заштите, физичког и техничког обезбјеђења пословних простора Агенције за банкарство РС 09.02.2023. Преузми
Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2022. години (IV квартал) 11.01.2023 Преузми
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге - Провјера рањивости информационог система Агенције за банкарство РС 23.12.2022 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку горива за службена возила Агенције за банкарство РС 30.11.2022 Преузми
Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2022. години (III квартал) 13.10.2022 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку лиценци Агенције за банкарство РС 21.09.2022 Преузми