Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2018. години (IV квартал) 11.02.2019 Преузми
Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2018. години (III квартал) 18.10.2018. Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку софтвера за унапређење безбједности информационог система Агенције за банкарство РС 09.10.2018 Преузми
Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2018. години ( I и II квартал) 16.07.2018 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме Агенције за банкарство Републике Српске 10.07.2018 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку за вршење услуга заштите, физичког и техничког обезбјеђења пословних простора Агенције за банкарство РС 25.06.2018 Преузми
Одлука о избору понуђача за одржавање и поправку бироопреме у Агенцији за банкарство РС 07.06.2018 Преузми
Одлука о избору понуђача за јавну набавку рачунарске опреме и системског софтвера за унапређење и развој информационог система Агенције за банкарство Републике Српске за ЛОТ 2 и ЛОТ 3 16.05.2018 Преузми
Одлука о поништењу поступка јавне набавке рачунарске опреме и системског софтвера за унапређење и развој информационог система Агенције за банкарство Републике Српске за ЛОТ 1 16.05.2018 Преузми
Oдлукa o избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa jaвну нaбaвку кoлeктивнoг oсигурaњa рaдникa Aгeнциje, oсигурaњa имoвинe и oпрeмe Aгeнциje и пунoг кaскo oсигурaњa сa ризикoм oд крaђe бeз фрaншизe зa службeнa вoзилa Агенције за банкарство РС 08.05.2018 Преузми