Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одлука о избору понуђача за одржавање и поправку бироопреме у Агенцији за банкарство РС 20.06.2017 Преузми
Позив за достављање понуда за услуге стручног усавршавања и семинара у 2017. години 12.05.2017. Преузми
Позив за достављање понуда за услуге хотелског смјештаја у 2017. години 12.05.2017. Преузми
Позив за достављање понуде услуге екстерне репрезентације у 2017. години 12.05.2017. Преузми
Позив за достављање понуда за услуге прања службених возила у 2017. години 12.05.2017. Преузми
Позив за достављање понуде услуге авио превоза у 2017. години 12.05.2017. Преузми
Позив за достављање понуда за пружање здравствених услуга 2017 03.05.2017. Преузми
Oдлукa o избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa jaвну нaбaвку кoлeктивнoг oсигурaњa рaдникa Aгeнциje, oсигурaњa имoвинe и oпрeмe Aгeнциje и пунoг кaскo oсигурaњa сa ризикoм oд крaђe бeз фрaншизe зa службeнa вoзилa Агенције за банкарство РС 26.04.2017 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку рачунарске опреме и системског софтвера за унапређење и развој информационих система Агенције за банкарство РС 24.04.2017. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку моторног горива за службена возила Агенције за банкарство РС 10.03.2017. Преузми