Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


План јавних набавки за 2022. годину 17.01.2022 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку серверске опреме Агенције за банкарство Републике Српске 20.12.2021 Преузми
Одлука о наставку поступка јавне набавке Отворени поступак - набавка серверске опреме за Агенцију за банкарство РС 07.12.2021 Преузми
Одлука о обустави поступка јавне набавке Отворени поступак - набавка серверске опреме за Агенцију за банкарство РС 18.10.2021 Преузми
Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2021. години (III квартал) 14.10.2021 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку лиценци Агенције за банкарство РС 07.09.2021 Преузми
Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2021. години (II квартал) 09.07.2021 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку службених возила у Агенцији за банкарство РС 17.06.2021 Преузми
Одлука о избору понуђача за одржавање и поправку бироопреме у Агенцији за банкарство РС 11.06.2021 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку канцеларијске рачунарске опреме 10.06.2021 Преузми