Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Реализација уговора/ оквирног споразума јавних набавки у 2020. години (I квартал) 25.05.2020 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме Агенције за банкарство Републике Српске 20.03.2020 Преузми
Одлука о обустави поступка јавне набавке горива за службена возила Аенције за банкарство РС 12.03.2020 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку лиценци Агенције за банкарство РС 05.03.2020 Преузми
Одлука о избору понуђача за набавку горива за службена возила Агенције за банкарство РС 04.03.2020 Преузми
Позив за достављање понуда услуге екстерне репрезентације 18.02.2020 Преузми
Позив за достављање понуда услуге авио превоза у 2020. години 18.02.2020 Преузми
Позив за достављање понуда услуге хотелског смјештаја у 2020. години 18.02.2020 Преузми
Позив за достављање понуда услуге рекреације и спорта за запослене у Агенцији у 2020. години 18.02.2020 Преузми
План јавних набавки за 2020. годину 13.02.2020. Преузми