Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Обавјештење акционарима, депонентима и зајмопримцима Бобар банке а.д. Бијељина о именовању привременог управника

28.11.2014. год.

Број: 03-1285-27/2014                   

У складу са чланом 108. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 и 59/13), Агенција за банкарство Републике Српске, као овлашћени супервизор банака, Рјешењем број 03-1283/2014, од 26.11.2014. године именовала је Привременог управника у Бобар банци а.д. Бијељина који преузима управљање-руковођење пословањем Бобар банке а.д. Бијељина од дана 27.11.2014. године у трајању до 1 године са могућношћу продужења рока за још највише 6 мјесеци.

Све до другачијег писменог обавјештења Агенције за банкарство Републике Српске:

  1. Све постојеће обавезе остају потпуно на снази;

  2. Све будуће трансакције преко рачуна Бобар банке а.д. Бијељина морају бити одобрене искључиво од стране Привременог управника.

Сва питања везана за Бобар банку а.д. Бијељина могу се упутити на име Саве Шеваљевића, на адресу Бобар банка а.д. Бијељина, Његошева број 1, Бијељина, телефон: 055/233-300, факс: 055/233-301.

                                                                                   

                                                                                                                      Агенција за банкарство Републике Српске