Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење поводом приједлога мјера за Банку Српске

18.01.2016. год.

Број: 01-105-52/2016

Уважавајући закључак Владе Републике Српске у којем се изражава опредјељење Владе Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, да се Банка Српске а.д. Бања Лука-у привременој управи (у даљем тексту: Банка) опорави путем санације или путем њене продаје, Привремени управник Банке предложио је предузимање мјера за опоравак Банке путем санације њеног пословања или предузимањем мјера за продају, у складу са чланом 113. став 2. тачка 2. и 3. Закона о банкама Републике Српске.

Горе наведени приједлог подразумијева обавезу акционара Банке да сачине план активности за спровођење неопходних мјера за отклањање неправилности у пословању Банке и побољшањем њеног финансијског стања, са јасним роковима и динамиком спровођења, имајући у виду рок одређен Рјешењем Владе Републике Српске који истиче 07.02.2016. године.    

Депозити клијената Банке остају блокирани до санације или продаје од стране власника Банке или до увођења поступка ликвидације у Банку од стране Агенције за банкарство Републике Српске.

Odnosi sa javnošću