Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Позив за јавну расправу о нацртима одлука

30.10.2017. год.

У складу са активностима Агенције за банкарство Републике Српске на изради подзаконских прописа објављујемо сљедеће нацрте за потребе јавне расправе:

 -          Нацрт Одлуке о минималним стандардима за документовање кредитних активности банака,

-          Нацрт Одлуке о управљању информационим системима у банкама,

-          Нацрт Одлуке о изјави о имовинском стању чланова управе и надзорног одбора банке,

-          Нацрт Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе и

-          Нацрт Одлуке о обављању спољне ревизије у банкама.

 Наведене нацрте одлука можете пронаћи на интернет страници Агенције за банкарство Републике Српске под категоријом овдје.

 Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе своје сугестије и примједбе на нацрте одлука доставе до 6. новембра 2017. године, на адресу: jrasprava@abrs.ba.

 Односи са јавношћу