Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење о коришћењу средстава из система осигурања депозита

03.12.2015. год.

Број: 01-105-1770/2015

Ради појашњења начина коришћења средстава из система осигурања депозита из којег је Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине исплатила све осигуране депоненте Бобар банке а.д. Бијељина–у ликвидацији у укупном износу од 85,2 милиона КМ за 14.420 клијената, истичемо сљедеће:

Сходно редослиједу приоритета наплате према којем Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине има приоритет у наплати средстава, Бобар банка а.д. Бијељина–у ликвидацији вратила је Агенцији за осигурање депозита Босне и Херцеговине износ од 50 милиона КМ.

Преосталих 35 милиона КМ биће враћено на начин да 10 милиона КМ буде исплаћено до краја текуће године, а преостали дио у наредној години, при чему треба имати у виду да Бобар банка а.д. Бијељина – у ликвидацији већ има резервисаних 20 милиона КМ за судске спорове.

До сада, банке са сједиштем у Републици Српској уплатиле су премију осигурања депозита Агенцији за осигурање депозита Босне и Херцеговине у износу вишем од 60 милиона КМ, тако да се не може говорити о коришћењу средстава из система осигурања депозита на терет банака из Федерације Босне и Херцеговине.

 

 Односи са јавношћу