Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење о увођењу привремене управе у Банку Српске а.д. Бања Лука

16.11.2015. год.

Број: 03-1676-15/2015

На основу члана 108. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 и 59/13) и члана 5. став 1. тачка б) Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), Агенција за банкарство Републике Српске је, као овлашћени супервизор банака, Рјешењем број 03-1658/2015, од 11.11.2015. године увела привремену управу у Банку Српске а.д. Бања Лука, те Рјешењем број 03-1660/2015, од 11.11.2015. године, именовала Банци Српске а.д. Бања Лука Привременог управника, почев од 16.11.2015. године.

За Привременог управника Банке именован је Петар Мићић, дипломирани економиста из Бања Луке, запослен у Агенцији за банкарство Републике Српске, који је ступио на дужност дана 16.11.2015.године.

Разлози именовања Привременог управника Банке су што пословање Банке није у складу са Законом о банкама Републике Српске и другим законским и подзаконским прописима.

Привремени управник Банке обавезан је да у року од 60 дана од дана именовања писмено предложи Агенцији за банкарство Републике Српске мјере из члана 113. Закона о банкама Републике Српске.

За вријеме трајања мандата Привременог управника Банке суспендују се сва права Надзорног одбора, Одбора за ревизију и директора и управе Банке, а Привремени управник преузима сва овлашћења Надзорног одбора, Одбора за ревизију и управе Банке, у складу са Рјешењем о именовању. Привремени управник је до даљњег одговоран за пословање Банке Српске а.д. Бања Лука.

Сва питања која се односе на активу и пасиву Банке Српске а.д. Бања Лука могу се упутити на име Привременог управника, на адресу Банка Српске а.д. Бања Лука, Алеја Светог Саве бр.61, Бања Лука, факс:  051/245-145.

 

                                                                                                        Агенција за банкарсто Републике Српске