Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Агенција за банкарство Републике Српске потписала Споразум о сарадњи са Европском агенцијом за банкарство (EBA)

30.10.2015. год.

Број: 01-105-1593/15

Агенција за банкарство Републике Српске, заједно са Агенцијом за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, Народном банком Србије, Народном банком Македоније, Централном банком Црне Горе и Централном банком Албаније, потписала је Споразум о сарадњи са Европском агенцијом за банкарство (EBA), чиме је успостављен оквир за сарадњу и размјену информација.

Споразум је постигнут под оквиром Бечке иницијативе, а истим се обезбјеђује да ће EBA редовно обавјештавати надлежне супервизоре о релевантним промјенама регулативе како би се олакшало њихово учешће на супервизорским колеџима.

EBA ће институцијама потписницама споразума омогућити присуство на редовним едукативним активностима, а потписнице споразума ће EBA-и достављати обавјештења са подацима о промјенама у банкарским системима својих земаља који ће се користити за потребе анализе ризика.

Такође, према споразуму, надлежне институције ће тежити да прилагоде своју регулативу, стандарде супервизије и институционална правила у складу са истим у Европској унији, сходно временском распореду прилагођеном условима у свакој земљи појединачно.

 

Односи са јавношћу