Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Обавјештење о продаји путничких моторних возила

23.07.2021. год.

Комисија за провођење поступка јавног надметања – лицитације за продају основних средстава – путничких моторних возила Агенције за банкарство Републике Српске обавјештава сва физичка и правна лица о продаји основних средстава – моторних возила Агенције за банкарство Републике Српске у складу са Правилима о поступку јавног надметања – лицитације за продају основних средстава – путничких возила.