Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење за јавност - Агенција за банкарство Републике Српске донијела је Одлуку о привременим мјерама за ограничавање изложености банке и Одлуку о допуни одлуке о привременим мјерама за ублажавање ризика раста каматних стопа

06.04.2023. год.

Датум: 06.04.2023. године

 

ПРЕДМЕТ: Саопштење за јавност

 

Агенција за банкарство Републике Српске донијела је Одлуку о привременим мјерама за ограничавање изложености банке и Одлуку о допуни одлуке о привременим мјерама за ублажавање ризика раста каматних стопа

 

У циљу адекватног и правовременог информисања јавности о мјерама које је Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) донијела, а везано за ублажавање ризика изазваних значајним растом референтних каматних стопа, инфлацијом и другим поремећајима који могу имати негативне ефекте на тржиште Републике Српске, информишемо јавност да је Агенција, поступајући у складу са законским одредбама и прописаним надлежностима, те уобзиривши ситуацију на финансијском тржишту, усвојила нове подзаконске акте, тј. Одлуку о привременим мјерама за ограничавање изложености банке и Одлуку о допуни одлуке о привременим мјерама за ублажавање ризика раста каматних стопа.

Агенција за банкарство континуирано прати ризике и промјене који могу утицати на економске прилике и стање банкарског система, а прије свега на ризике који се односе на значајан раст каматних стопа, јер су ови ризици и даље присутни у 2023. години.

У складу са надлежностима Агенције, донесене одлуке, као и наставак активности Агенције у 2023. години додатно се усмјеравају на очување економије и избјегавање преношења негативних ефеката са других тржишта. У циљу очувања стабилности тржишта и банкарског система, Агенција је у току 2022. године доносила одлуке којима су се настојали ограничити ризици и посљедице макроекономских мјера и поремећаја на вањским тржиштима. У периоду првих шест мјесеци примјене Одлуке о привременим мјерама за ублажавање ризика раста каматних стопа, од октобра 2022. године, одржан је општи ниво каматних стопа на тржишту уз доминантно избјегавање повећања нивоа каматних стопа од стране банака.

У условима могућих значајних поремећаја на вањским тржиштима, очување и јачање стабилности банкарског система се постиже додатним и привременим усмјеравањем управљања ризицима и кроз управљање структуром потенцијално значајних и великих изложености банака на тржиштима изван Босне и Херцеговине. Одлуке ће имати и повољне ефекте на кредитну активност и јачање конкуренције на домаћем тржишту.

 

Агенција за банкарство Републике Српске