Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење за јавност - Агенција за банкарство Републике Српске успјешно завршила поступак реструктурирања “Sberbank” а.д. Бања Лука

03.03.2022. год.

Дана, 03.03.2022. године

 

ПРЕДМЕТ: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Агенција за банкарство Републике Српске успјешно завршила поступак реструктурирања “Sberbank” а.д. Бања Лука

 

Као реакција на новонасталу ситуацију широм Европе, узроковану дешавањима на геополитичкој сцени изазваних сукобима између Украјине и Русије, те економских и финансијских санкција које су Сједињене Aмеричке Државе, Европска унија и друге земље предузеле према Русији, Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) предузела је кључне активности из своје надлежности, дефинисане Законом о банкама и Законом о Агенцији, те покренула поступак реструктурирања над „Sberbank“а.д. Бањалука (у даљем тексту: Банка), а на основу Одлуке о покретању поступка реструктурирања над Банком, обзиром да је утврдила да су испуњени услови из Закона о банкама РС.

Агенција је спровела процјену јавног интереса у смислу постизања једног или више циљева реструктурирања дефинисаних Законом, на начин да је процјењивала сваки циљ реструктурирања појединачно, те је утврђено да се реструктурирањем Банке постижу сви појединачни циљеви реструктурирања, гдје се посебно истичу заштита депонената који имају осигуране депозите, заштита средстава и друге имовине клијената, те избјегавање већег штетног утицаја на финансијску стабилност.

Закључно са 02.03.2022. године, цијенећи могућности дате Законом, а на основу свих анализираних и доступних опција, усвојен је план реструктурирања кроз продају акција, а на основу понуде достављене од стране „Нова банка“ а.д. Бања Лука. Усвојени модел осигурава потпуну сигурност и континуитет пословања Банке кроз пренос власништва и обезбјеђење неопходних модела јачања Банке.

На крају треба посебно напоменути да су путем ефикасне сарадње и промптне реакције институција Републике Српске, те постојањем ентитетског регулатора, постигнути најважнији циљеви, а то су очување стабилности финансијског система и заштита средстава клијената и депонената.

 

Агенција за банкарство Републике Српске