Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење за јавност везано за корона вирус

18.03.2020. год.

 

Број: 01-454/20

Датум, 18.03.2020. год.

 

ПРЕДМЕТ: Саопштење за јавност

Информација за грађане у вези са ситуацијом изазваном појавом вирусног обољења "COVID-19"

Везано за ванредне околности настале због појаве „корона вируса“ и бројна питања која се постављају у погледу пословања банaка и пружања услуга клијентима у Републици Српској, Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) обавјештава јавност да је банкарски сектор Републике Српске сигуран и стабилан, са адекватном ликвидношћу и добром капитализованошћу.

Регулаторни оквир за пословање банака у Републици Српској је у највећој мјери усклађен са европским оквиром, а у појединим сегментима је значајно конзервативнији, посебно у сегменту капитала и ликвидности. Стопа адекватности капитала банкарског сектора Републике Српске је већа од 18%, а што је знатно више од законом прописаног минимума (12%), што даје могућност апсорпције вишег нивоа ризика којем би сектор могао бити изложен у кризним ситуацијама и обезбјеђује кључне претпоставке за континуитет пословања. Висок ниво новчаних средстава банкарског сектора Републике Српске од 1,8 милијарди КМ осигурава добру тренутну ликвидност и пружа добар потенцијал за управљање ликвидношћу у дужем временском периоду, укључујући и ванредне ситуације.

Узимајући у обзир горе наведене чињенице, информишемо јавност да ће банке, без обзира на новонастале околности, наставити пружати услуге својим клијентима, уз одређена ограничења због спровођења препорука надлежних органа и институција за спречавање ширења вируса. Ово се прије свега односи на хигијенско-техничке мјере које су банке у обавези проводити, а што укључује одређена ограничења у погледу задржавања и кретања клијената у просторијама банака.

Из наведеног разлога и у склопу провођења општих мјера препоручених од надлежних институција на очувању здравља грађана, препоручујемо клијентима банака да у што већој мјери користе електронске канале и начине плаћања, избјегавајући кориштење готовине и непотребно задржавање у просторијама банака.

Агенција ће у складу са својим законским овлаштењима и у сарадњи са банкама, надлежним органима и институцијама, предузимати мјере на очувању стабилности и сигурности банкарског система Републике Српске.

Агенција за банкарство Републике Српске