Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Обавјештење о потписивању Меморандума о сарадњи

25.05.2023. год.

Датум: 25.05.2023. године

 

ПРЕДМЕТ: Обавјештење о потписивању Меморандума о сарадњи

 

Омбудсман за банкарски систем Републике Српске у саставу Агенције за банкарство Републике Српске и Омбудсмaн за банкарски систем Федерације Босне и Херцеговине у саставу Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине потписали су, у Бањалуци, Меморандум о сарадњи.

Циљ потписивања меморандума јесте стварање неопходних услова за сарадњу у областима промовисања и заштите права и интереса физичких лица као корисника финансијских услуга, поступања по појединачним приговорима корисника и других активности које се односе на задатке и надлежности сваке стране потписнице.

Меморандум, који је обухватио и досадашње добре праксе страна потписница, ће допринијети бољој сарадњи у међусобном информисању и помоћи у случајевима приговора корисника на рад и поступање давалаца финансијских услуга са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине и у Републици Српској, односно њихових организационих дијелова на овим територијама,  међусобном информисању о законодавним активностима ентитета из области заштите корисника финансијских услуга и важним одлукама ентитетских агенција за банкарство, заједничкој активности и сарадњи у промоцији права корисника, организовању састанака, конференција, научно-стручних скупова, семинара, радионица и других догађаја у области промоције и заштите права корисника.

 

Агенција за банкарство Републике Српске