Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Накнаде и провизије за услуге у пословању са становништвом на дан 30.06.2019. године Датум објаве: 30.09.2019 Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за прву половину 2019. године Датум објаве: 19.08.2019 Преузми
Важећи услови кредитирања становништва у банкама на дан 30.06.2019. године Датум објаве: 19.08.2019 Преузми