office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Обавјештења
  4.  » Агенција донијела Одлуку о привременим мјерама за ублажавање ризика раста каматних стопа као одговор на евентуални раст каматних стопа

Агенција донијела Одлуку о привременим мјерама за ублажавање ризика раста каматних стопа као одговор на евентуални раст каматних стопа

Дана, 28.09.2022. године

ПРЕДМЕТ: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Агенција за банкарство Републике Српске донијела Одлуку о привременим мјерама

за ублажавање ризика раста каматних стопа као одговор на евентуални раст каматних стопа

У циљу адекватног и правовременог информисања јавности о мјерама које је Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) донијела, а везано за ублажавање ризика изазваних значајним растом референтних каматних стопа, инфлацијом и другим поремећајима који могу имати негативне ефекте на тржиште Републике Српске, информишемо јавност да је Агенција, поступајући у складу са законским одредбама и прописаним надлежностима, те уобзиривши новонасталу ситуацију на финансијском тржишту, издала нови подзаконски акт, тј. Одлуку о привременим мјерама за ублажавање ризика раста каматних стопа, а која је дана 28.09.2022. године усвојена од стране Управног одбора Агенције.

Разлог за доношење предметне Одлуке јесте испуњавање једног од основних циљева и задатака Агенције, односно очувања стабилности банкарског сектора. С тим у вези, доношење овог акта представља правовремени одговор Агенције на ублажавање садашњих и будућих ризика изазваних значајним растом референтних каматних стопа, растом инфлације и другим поремећајима, те очекиваним ефектима истих на банкарски сектор Републике Српске.

Усљед повећаног утицаја каматног ризика, а цијенећи институционални и регулаторни оквир који неомогућава управљање инфлацијом путем каматних стопа, Агенција је сматрала потребним превентивно ублажити могуће негативне ефекте на финансијски систем, кориснике финансијских услуга и економију у Републици Српској. Имајући у виду надзорну и регулаторну функцију у оквиру својих надлежности прописаних Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске, као и анализу потенцијалних шокова усљед раста каматних стопа, ова Одлука има за циљ правовремено управљање кредитним ризиком и свим другим ризицима којима су банке изложене или би могле бити изложене у будућем периоду. Надаље, примјеном ове Одлуке од банака се захтијева успостављање ефикасног процеса и контрола у циљу планирања, анализирања и праћења ефеката поремећаја који су везани за раст каматних стопа и друге макроекономске поремећаје.

Примарни циљеви предметне Одлуке су ублажавање наглог раста каматних стопа у Републици Српској, односно заштита корисника банкарских услуга, те стабилност банкарског сектора и постизање макроекономске равнотеже, као и додатно стимулисање банака да пронађу начин задржавања каматних стопа на разумним нивоима, како би се избјегли негативни ефекти на привреду и становништво, што директно утиче на избјегавање ризика губитка банке усљед немогућности сервисирања обавеза према банци.

Одредбе Одлуке нарочито утичу на заштиту корисника финансијских услуга, а што подразумијева да банка може кориснику банкарских услуга понудити могућност модификације кредитне изложености уколико би за исте наступио статус неизмирења обавеза као директна посљедица значајног раста каматних стопа.

Потребно је да банке планирају адекватно управљање каматно индукованим кредитним ризиком, што подразумијева, између осталог, поређење актуелног нивоа каматних стопа у односу на нивое каматних стопа на референтни датум, пројекције раста каматних стопа и ефекте повећаног кредитног ризика. Кроз превентивно и планско дјеловање које предвиђа ова Одлука, економски поремећаји, усљед раста каматних стопа, за банкарски сектор Републике Српске ће бити умањени, а потенцијалне дугорочне штете које би настале кроз раст учешћа неквалитетне активе ће бити минимизиране.

С обзиром на очекиване додатне притиске економских шокова у првој половини 2023. године, Агенција  ће у оквиру својих редовних активности, а у складу са досадашњом праксом, пратити ситуацију у финансијском сектору, те у складу са процјеном тренутних потреба доносити и додатне мјере у оквиру својих надлежности у сврху заштите грађана, привреде и стабилности банкарског система.

Skip to content