office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 1. Почетна
 2.  » Форма за подношење приговора

Форма за подношење приговора

  Напомена: корисник уз приговор треба да приложи:

  • приговор који је корисник претходно поднио даваоцу услуге;
  • одговор даваоца услуге на приговор корисника, ако је достављен кориснику;
  • фотокопију уговора закљученог са даваоцем услуге на чије поступање корисник приговара, ако је то могуће;
  • фотокопију других исправа у вези са условима кориштења финансијске услуге поводом које је настао спорни однос, ако је то могуће;
  • и друге расположиве доказе којима се могу поткријепити наводи из приговора и чињенично стање описано у обавјештењу односно приговору.

  Напомена: Документација уз приговор може се поднијети у фотокопији која не мора да буде овјерена.

  Напомена: Приговор Агенцији може се поднијети у року од шест мјесеци од дана пријема одговора даваоца услуге или од истека рока од 30 дана прописаног за одговор даваоца услуге.

  Напомена: Поступак је бесплатан.

  Skip to content