office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Обавјештења
  4.  » Обавијест о усвајању сета Одлука о накнадама

Обавијест о усвајању сета Одлука о накнадама

ПРЕДМЕТ: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Агенција за банкарство Републике Српске донијела сет Одлука о обавези банака да извјештавају клијенте о наплаћеним накнадама

Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске, поштујући и примјењујући нове законе предложене од стране Владе Републике Српске и Министарства финансија, а усвојене од стране Народне скупштине Републике Српске, тј. Закон о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица („Службени гласник Републике Српске”, број 38/22) као и Закон о унутрашњем платном промету („Службени гласник Републике Српске”, број 52/12, 92/12, 58/19 и 38/22) је дана 28.07.2022. године усвојио сљедећи сет одлука објављених у Службеном гласнику Републике Српске број 74/22:

  • Одлука о садржају, роковима и начину достављања података о међубанкарским накнадама;
  • Одлука о утврђивању листе најрепрезентативнијих услуга повезаних са платним рачуном;
  • Одлука о утврђивању садржаја информативног прегледа услуга и накнада повезаних са платним рачуном;
  • Одлука о утврђивању форме и садржаја извјештаја о накнадама за услуге повезане са платним рачуном.

Наведене одлуке примјењују се на банке са сједиштем у Републици Српској и на организационе дијелове банака са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине који послују у Републици Српској.

Усвајањем предметних Одлука, Агенција за банкарство Републике Српске прописала је обавезу банкама да извјештајем о накнадама за услуге повезане са платним рачуном обухвате све накнаде које су наплатиле кориснику за све услуге које су том кориснику пружиле, а тај извјештај садржи и податке о свим каматама које су банке наплатиле од корисника, као и о свим каматама које је корисник остварио.

Једна од Одлука такође прописује обавезу банке да кориснику, без накнаде, достави или на други начин учини доступним извјештај о свим накнадама за услуге повезане са платним рачуном, на уговорени начин, најмање једном годишње.

Надаље, Одлуком се дефинише да, у случају гашења платног рачуна, банка је дужна, након гашења тог рачуна, кориснику без одлагања доставити извјештај о наплаћеним накнадама који се односи на тај платни рачун, за период до дана његовог гашења, и то најкасније у року од 30 дана од дана гашења тог платног рачуна.

Још једном напомињемо клијенте банака у Републици Српској да Агенција за банкарство Републике Српске на својој интернет страници (у рубрици „За кориснике финансијских услуга“) објављује извјештај „Накнаде и провизије за услуге у пословању са становништвом“, у којем су приказане репрезентативне цијене банкарских услуга свих банака у Републици Српској, омогућујући на тај начин корисницима финансијских услуга њихово поређење и одлучивање о истима.

С тим у вези, позивамо све клијенте банака да прије доношења одлуке о отварању платног рачуна у неким од банака у Републици Српској, посјете званичну интернет страницу Агенције за банкарство Републике Српске, те се на тај начин детаљније информишу о висини накнада које банке наплаћују за извршене услуге.

Skip to content