office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Обавјештења
 4.  » Одлука о покретању поступка реструктурирања над „Sberbank“ а.д. Бања Лука

Одлука о покретању поступка реструктурирања над „Sberbank“ а.д. Бања Лука

Број: Д-4 /22

Дана, 01.03.2022. год.

На основу члана 226. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 59/13 и 4/17) и члана 14. став 6. тачка а) Статута Агенције за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/17), Агенција за банкарство Републике Српске, дана 01.03.2022. године, доноси

  ОДЛУКУ

о покретању поступка реструктурирања над „Sberbank“ а.д. Бања Лука

Члан 1.

(1) Агенција за банкарство Републике Српске је у складу са чланом 231. Закона о банкама Републике Српске (Службени гласника Републике Српске број: 4/17, 19/18 и 54/19) (у даљем тексту: Закон), оцијенила да је стање банке такво да она не може или вјероватно неће моћи наставити са пословањем, те да није разумно очекивати да би било која друга мјера банке или лица из приватног сектора или мјере надзора укључујући и мјере ране интервенције, могле у разумном року отклонити сметње за наставак пословања банке узимајући у обзир све околности примјењиве на Банку.

(2) Агенција за банкарство Републике Српске, доноси Одлуку о покретању поступка реструктурирања над „Sbегbank“а.д. Бањалука (у даљем тексту: Банка), обзиром да је утврдила да су испуњени услови из члана 231. Закона, а посебно имајући на уму да се Банка у периоду од 25.02.2022. до 28.02.2022. године суочила са значајним повлачењем депозита клијената што може довести до значајног нарушавање ликвидносне позиције Банке. Повећано повлачења депозита изазвано је усљед чињенице што је Европска централна банка, оцијенила да „Sbегbаnk Еurope“ AG не може или вјероватно неће моћи наставити пословање усљед значајног одлива депозита који воде и који ће довести до потпуног нарушавања ликвидносне позиције „Sberbank Europe“ AG, а исто је потврдио и Јединствени санацијски механизам. До наведеног је дошло усљед дешавања на геополитичкој сцени изазваних сукобима између Украјине и Русије, те економских и финансијских санкција које су Сједињене Америчке Државе, Европска унија и друге земље предузеле према Русији.

(3) Датумом почетка процеса реструктурирања над Банком сматра се 01.03.2022. године од 08:00 часова.

(4) У току поступка реструктурирања, Банка је у обавези да поступи сходно члану 238. Закона у трајању од 48 часова, односно од 08:00 часова 01.03. до 08:00 часова 03.03.2022. године.

Члан 2.

(1) Приликом процјене оправданости и могућности спровођења поступка ликвидације или стечаја над Банком, Агенција је утврдила да ликвидација или стечај Банке не би били оправдани, обзиром да би имали негативан утицај на стабилност финансијског сектора, али и на реални сектор.

(2) Агенција је спровела процјену јавног интереса у смислу постизања једног или више циљева реструктурирања дефинисаних чланом 222. Закона, на начин да је процјењивала сваки циљ реструктурирања појединачно, те је утврђено да се реструктурирањем Банке постижу сви појединачни циљеви реструктурирања:остваривање континуитета обављања критичних функција банке,

 • остваривање континуитета обављања критичних функција банке,
 • избјегавање већег штетног утицаја на финансијску стабилност, посебно спречавање ширења штетних посљедица на тржишну инфраструктуру, те одржавање тржишне дисциплине,
 • заштита буџетских и других јавних средстава тако да се на најмању могућу мјеру сведе ослањање на ванредну јавну финансијску подршку,
 • заштита депонената који имају осигуране депозите и
 • заштите средстава и друге имовине клијената.

Члан 3.

Агенција је у складу са чланом 232. Закона прије покретања поступка реструктурирања, обезбиједила процјену имовине и обавеза банке.

Члан 4.

Сходно члану 240. став 1. и став 2. Закона, Агенција ће у поступку реструктурирања над Банком примијенити један или више инструмената реструктурирања.

Члан 5.

(1) Одлука се објављује у Службеном гласнику Републике Српске, дневним новинама које се објављују на територији цијеле Босне и Херцеговине и на интернет страници Агенције.

(2) Банка је дужна на својој интернет страници објави покретање поступка реструктурирања.

ДОСТАВЉЕНО:

 1. ,,SBERBANK“ а.д Бања Лука                                                                                                                      Вршилац дужности
 2. ,,Siпgle resolution Board“ Brussel                                                                                                                 замјеник директора 
 3. Централној банци Босне и Херцеговине                                                                                                         Срђан Шупут
 4. Агенцији за осигурање депозита Босне и Херцеговине
 5. Министарству финансија Републике Српске
 6. Комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске
 7. Окружни привредни суд Бањалука
Skip to content