office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Обавјештења
  4.  » Саопштење за јавност

Саопштење за јавност

ПРЕДМЕТ: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Свједоци смо да је у посљедње вријеме у средствима јавног информисања, појединим телевизијскима каналима, штампаним медијима и порталима изнесено доста информација и коментара у вези са судским спором између Bitminer Factory д.о.о. Градишка и Unicredit bank а.д. Бања Лука. Неке од објављених информација се односе и на оцјену поступања Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) у конкретном случају.

У циљу објективног  и потпуног информисања јавности, а везано за поједине тврдње да Агенција није предузела радње из своје надлежности да предуприједи настанак предметног спора, истичемо да је предмет спора који је Bitminer Factory д.о.о. Градишка покренуло тужбом против Unicredit bank а.д. Бања Лука пред Окружним привредним судом у Бањалуци надокнада штете, те да је одлучивање у таквој врсти спорова, како смо већ раније истицали, у искључивој надлежности судова. Агенција је о настанку предметног спора упозната од стране Bitminer Factory д.о.о. Градишка два мјесеца након затварања њиховог рачуна у банци, те је, будући да су околности случаја указивале на то да се спор може рјешавати само пред судом, Bitminer Factory д.о.о. Градишка на суд и упућено.

Агенција не може коментарисати судске пресуде, те се o садржају саме пресуде, како предметне, тако ни других пресуда, без обзира на врсту спора, неће ни оглашавати.

Свјесни смо да је изношење произвољних коментара од стране појединаца дијелом  посљедица недовољног познавања рада Агенције и њених надлежности, као и комплексности природе предметног спора, те стога апелујемо на средства јавног информисања да се приликом изношења информација и коментара о објективно комплексним темама, каква је свакако и пословање са криптовалутама, добро упознају са предметном материјом како би се избјегло стварање погрешне слике у јавности. Агенција за банкарство Републике Српске стоји на располагању како средствима јавног информисања, тако и корисницима финансијских услуга и клијентима банака у вези са информацијама о питањима из надлежности Агенције и о банкарском систему Републике Српске уопште, будући да је исправно разумијевање функционисања банкарског система  и улоге Агенције у одржавању његове стабилности један од основних задатака Агенције.

Skip to content