office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Обавјештења
  4.  » Европска Комисија објавила Одлуку о потврђивању еквиваленције надзорног и регулаторног оквира у Босни и Херцеговини

Европска Комисија објавила Одлуку о потврђивању еквиваленције надзорног и регулаторног оквира у Босни и Херцеговини

Као што је најављено у Саопштењу за јавност од 15.09.2021. године,  Европска Комисија (ЕК) је дана 1.10.2021. године донијела одлуку којом се потврђује еквиваленција надзорног и регулаторног оквира у Босни и Херцеговини у односу на Уредбу (ЕU) број 575/2013 Европског парламента и вијећа о бонитетним захтјевима за кредитне институције и инвестициона друштва и о измјени Уредбе (ЕU) бр. 648/2012 (CRR) и Директиву број 2013/36/EU 2013 Европског парламента и Вијећа о приступању дјелатности кредитних институција и бонитетном надзору над кредитним институцијама и инвестиционим друштвима (CRD).

Одлука ступа на снагу двадесетог дана од дана објаве у Службеном листу Европске Уније, односно 24.10.2021. године. У контексту тренутних прилика и потреба за побољшањем економског статуса Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, посљедња одлука ЕК представља најзначајнији догађај у 2021. години у области економије, банкарства и финансија. Проведбена одлука Европске Комисије представља достизање стратешког циља Агенције за банкарство Републике Српске који има велику важност за Републику Српску, односно Босну и Херцеговину, банкарски систем, економију и грађане.

Skip to content