Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Poziv za dostavljanje ponuda usluge avio prevoza u 2020. godini 18.02.2020 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge eksterne reprezentacije 18.02.2020 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge hotelskog smještaja u 2020. godini 18.02.2020 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge rekreacije i sporta za zaposlene u Agenciji u 2020. godini 18.02.2020 Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2020. godinu 13.02.2020. Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2019. godini (IV kvartal) 28.01.2020 Preuzmi
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za Uslugu razvoja izvještajnog sistema (DWH/BI) za potrebe Agencije za bankarstvo RS 12.11.2019 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2019. godini (III kvartal) 21.10.2019 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Lot 2 Agencije za bankarstvo RS 28.08.2019 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2019. godini (II kvartal) 08.07.2019 Preuzmi