Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2019. godini (IV kvartal) 28.01.2020 Preuzmi
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za Uslugu razvoja izvještajnog sistema (DWH/BI) za potrebe Agencije za bankarstvo RS 12.11.2019 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2019. godini (III kvartal) 21.10.2019 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Lot 2 Agencije za bankarstvo RS 28.08.2019 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2019. godini (II kvartal) 08.07.2019 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2019. godini (I kvartal) 07.07.2019 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za vršenje usluga zaštite, fizičkog i tehničkog obezbjeđenja poslovnih prostora Agencije za bankarstvo RS 19.06.2019 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Agencije za bankarstvo Republike Srpske 07.06.2019 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja zdravstvenih usluga za zaposlene u Agenciji za bankarstvo RS 13.05.2019 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje zdravstvenih usluga 2019 17.04.2019 Preuzmi