office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Подзаконски акти
  4.  » 
  5. Банке
  6.  » 
  7. Надзор пословања банака
  8.  » 
  9. Капитал и адекватност капитала
  10.  » О израчунавању капитала банака и извјештавању

О израчунавању капитала банака и извјештавању

Taбeлa зa рaспoрeђивaњe кредитних процјена ECAI у степене кредитног квалитета
зa пoтрeбe члaнa 73. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнaкa
Датум објаве: 09.04.2024
Преузми
Преглед извјештаја које банке достављају у складу са упутством за електронско достављање података – нова
Датум објаве: 09.04.2024
Преузми
Инструкција за попуњавање извјештајних образаца за капитал, укупан пондерисани ризик и финансијску полугу – нова
Датум објаве: 09.04.2024
Преузми
Одлука о израчунавању капитала банака – нова
Службени гласник Републике Српске број 06/24
Преузми
Инструкција о стављању ван снаге Инструкције о привременој мјери која се односи на израчунавање регулаторног капитала банке
Датум објаве: 03.07.2023
Преузми
Инструкција о измјени Инструкције о привременој мјери која се односи на израчунавање регулаторног капитала банке
Датум објаве: 14.02.2023
Преузми
Прилог уз Инструкцију о привременој мјери која се односи на израчунавање регулаторног капитала банке
Датум објаве: 26.08.2022
Преузми
Инструкција о привременој мјери која се односи на израчунавање регулаторног капитала банке
Датум објаве: 26.08.2022
Преузми
Прилог 1. Изјава за укључивање добити текућег периода остварене током или на крају пословне године у ставку редовног основног капитала
Датум објаве: 18.04.2022
Преузми
Упутство за укључивање добити текућег периода остварене током или на крају пословне године у ставку редовног основног капитала
Службени гласник Републике Српске број 33/22
Преузми
Одлука о измјени Одлуке о израчунавању капитала банака
Службени гласник Републике Српске број 26/22
Преузми
Одлука о допуни Одлуке о израчунавању капитала банака
Службени гласник Републике Српске број 120/21
Преузми
Одлука о измјени и допуни Одлуке о израчунавању капитала банака
Службени гласник Републике Српске број 114/20
Преузми
Инструкција за примјену појединих одредаба Одлуке о израчунавању капитала банака
Датум објаве: 30.03.2020
Преузми
Прилог 4 Одлуке о израчунавању капитала банака
Датум измјене: 04.10.2021
Преузми
Одлука о измјени и допуни Одлуке о извјештавању о адекватности капитала банке
Службени гласник Републике Српске број 48/19
Преузми
Одлука о измјени и допуни Одлуке о израчунавању капитала банака
Службени гласник Републике Српске број 48/19
Преузми
Taбeлa зa рaспoрeђивaњe кредитних процјена ECAI у степене кредитног квалитета зa пoтрeбe члaнa 69. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнaкa
Датум објаве: 08.01.2020
Преузми
Одлука о условима за укључење формираних резерви за кредитне губитке у редовни основни капитал банке
Службени гласник Републике Српске број 117/18
Преузми
Одлука о извјештавању о адекватности капитала банке
Службени гласник Републике Српске број 116/17
Преузми
Упутство за попуњавање извјештајних образаца за капитал, укупан пондерисани ризик и финансијску полугу
Датум објаве: 20.12.2017
Преузми
Одлука о измјени Одлуке о израчунавању капитала банака
Службени гласник Републике Српске број 114/17
Преузми
Одлука о израчунавању капитала банака
Службени гласник Републике Српске број 74/17
Преузми
Skip to content